PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TCCB [20/03/17] 135/PGD&ĐT-TCCB V/v giải quyết thuyên chuyển viên...
TTC [01/03/17] 29/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận và cấp Giấy chứng...
TTC [23/02/17] 96/KH-PGD&ĐT V/v xây dựng môi trường văn hóa lành...
TĐKT [21/02/17] 91/PGD&ĐT-TĐ V/v lấy ý kiến thăm dò xét tặng...
PCGD [17/02/17] 246/QĐ-UBND V/v công nhận huyện, thành phố đạt...
MN [14/02/17] 72/PGD&ĐT-CMMN V/v tăng cường công tác quản lý...
TTC [13/02/17] 68/KH-PGD&ĐT Thực hiện mô hình "Gói can thiệp...
TTC [08/02/17] 57/PGD&ĐT V/v gửi bài viết tuyên truyền đổi...
MN [09/01/17] 386/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận GV đạt danh hiệu GVDG...
TĐKT [09/01/17] 21/TB-PGD&ĐT Thăm dò dư luận đối với nhà giáo...
TĐKT [30/12/16] 768/KH-PGD&ĐT Tổ chức thực hiện các phong trào...
TTC [30/12/16] 75/CV-TTNNCB Về việc mở lớp Tiếng Anh bậc A2
TTC [26/12/16] 871/TB-PGD&ĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết...
ĐĐ [26/12/16] 870/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng...
TH [26/12/16] 869/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn tổng hợp đánh giá...
THCS [21/12/16] 864/PGD&ĐT-CM V/v thông báo kết quả chọn giáo...
TTC [16/12/16] 3597/PCBTr-KD V/v triển khai chương trình khuyến mại...
PCGD [15/12/16] 846/KH-BCĐ Kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục các...
TĐKT [15/12/16] 853/KH-PGD&ĐT Triển khai chủ đề thi đua...
TTC [12/12/16] 845/PGD&ĐT V/v chủ động đối phó với diễn...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật