PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thông tư số 27/2017/TT-BGD&ĐT Quy định tiêu... 28/11/17 107
Thông tư số 27/2017/TT-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt... 24/04/17 152
137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2016-2017
870/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên làm... 26/12/16 113
870/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện - NH 2016-2017
1238/SGD&ĐT-GDTX V/v Chứng chỉ tiếng Anh JETSET 01/06/16 164
V/v Chứng chỉ tiếng Anh JETSET
Cv 917_ Huong dan tham gia Hoi thi tim hieu di san van hoa... 24/11/14 326
Cong van 917
922_Quyết định thành lập BGK Hội thi tìm hiểu... 23/11/14 382
QĐ 922/QĐ-GDĐT_V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu di sản văn hoá tỉnh Bến Tre - Huyện Giồng Trôm 2014
921_Quyết định thành lập BTC Hội thi tìm hiểu... 23/11/14 351
QĐ 921/QĐ-GDĐT_V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hoá tỉnh Bến Tre - Huyện Giồng Trôm 2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật