PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
947/GM-PGD&ĐT V/v tiếp và làm việc với đoàn... 01/12/17 127
947/GM-PGD&ĐT V/v tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ- năm 2017
246/QĐ-UBND V/v công nhận huyện, thành phố đạt... 17/02/17 109
246/QĐ-UBND V/v công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2016
846/KH-BCĐ Kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục... 15/12/16 119
846/KH-BCĐ Kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục các xã, thị trấn huyện Giồng Trôm năm 2016
Giấy mời họp PCGD 2016 24/10/16 143
Về việc thống nhất học sinh trái tuyến và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2016
2815/QĐ-UBND Công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ... 16/08/16 115
Công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi năm 2016
2832/QĐ-UBND V/v tặng Giấy khen thành tích phổ... 16/08/16 135
V/v tặng Giấy khen thành tích phổ cập giáo dục năm 2015
187/PGD&ĐT-PCGD V/v tiếp nhận hồ sơ công... 15/06/16 118
V/v tiếp nhận hồ sơ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNTENT năm 2016
189/GM-PGD&ĐT V/v tiếp nhận hồ sơ công nhận... 15/06/16 131
V/v tiếp nhận hồ sơ công nhận PCGDMNTENT năm 2016
188/PGD&ĐT-PCGD V/v kiểm tra phổ cập giáo dục... 15/06/16 115
V/v kiểm tra phổ cập giáo dục trung học cơ sở lần 1 năm 2016
523/QĐ-UBND V/v công nhận các huyện, thành phố... 10/06/16 130
V/v công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2015
396/QĐ-UBND V/v công nhận huyện Giồng Trôm đạt... 10/06/16 127
V/v công nhận huyện Giồng Trôm đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi năm 2015
371/QĐ-UBND V/v công nhận các huyện, thành phố... 10/06/16 138
V/v công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS năm 2015
1595/KH-UBND KH Thực hiện phổ cập giáo dục giai... 07/06/16 186
KH Thực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch kiểm tra PCGDMNTENT thời điểm tháng 5... 08/06/15 336
PCGDMNTENT 2015
Kế hoạch PCGD-CMC năm 2015 08/06/15 883
PCGD
27_Giấy mời họp phổ cập giáo dục mầm non... 14/01/15 416
Họp PCGD mầm non lúc 07 giờ 30 ngày 15/01/2015
CV 2818_Lịch kiểm tra PCGD năm 2014 26/11/14 402
Lịch kiểm tra PCGD 2014 các huyện, thành phố tỉnh Bến Tre.
CV 2818_Kiểm tra PCGD TH, THCS, TrH của Sở GD&ĐT... 23/11/14 354
Kiểm tra PCGD TH, THCS, TrH năm 2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật