PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
904/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin...
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2017-2018
  Lịch  Ngày lưu hành: 20/11/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 143

Tải về
(417.62kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật