PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
974/PGD&ĐT-VP V/v tập trung ứng phó với bão TEMBIN và thông báo nghỉ học
V/v tập trung ứng phó với bão TEMBIN và thông báo nghỉ học
  Lịch  Ngày lưu hành: 24/12/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 82

Tải về
(711.46kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật