PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
7134/TB-UBND Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân...
7134/TB-UBND Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc về quản lý dạy thêm, học thêm
  Lịch  Ngày lưu hành: 02/01/18      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 164

Tải về
(97.18kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật