PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TĐKT [29/08/17] 711/KH-PGD&ĐT Phát động thi đua năm học 2017-2018
TCCB [29/08/17] Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT
TTC [25/08/17] 03/CT-UBND Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
THCS [22/08/17] 691/KH-PGD&ĐT Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên...
TCCB [18/08/17] 1626/SGD&ĐT-TCCB V/v phê duyệt kế hoạch tuyển...
KHTC [18/08/17] 671/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 8 năm 2017
TTC [15/08/17] 3297/UBND-NC V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các...
TCCB [11/08/17] 264/QĐ-PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017
KHTC [07/08/17] 652/KH-PGD&ĐT Chuyển đổi vị trí công tác đối...
KHTC [31/07/17] 03-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018
MN [24/07/17] 626/KH-PGD&ĐT Tuyển sinh bậc học mầm non năm học...
KHTC [21/07/17] 3277/KH-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của...
TTC [21/07/17] 621/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường công tác tuyên truyền...
KHTC [20/07/17] 617/KHLT-PGD&ĐT-BTG V/v tổ chức bồi dưỡng chính...
TTC [20/07/17] Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo...
TTC [05/07/17] 442/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày...
TTC [29/06/17] 428/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỷ niệm 195 năm...
MN [27/06/17] 418/PGD&ĐT-CMMN V/v thực hiện hồ sơ sổ sách...
KHTC [21/06/17] 389/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 6 năm 2017
MN [20/06/17] 404/KH-PGD&ĐT Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật