PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TTC [19/06/17] 396/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức các hoạt động hưởng...
MN [08/06/17] 376/PGD&ĐT-CMMN V/v hướng dẫn tổ chức hoạt...
MN [01/06/17] 322/BC-PGD&ĐT Tổng kết Giáo dục mầm non năm học...
MN [31/05/17] 200/KH-PGD&ĐT Triển khai chuyên đề "Xây dựng...
TTC [29/05/17] 337/PGD&ĐT-VP V/v tổ chức kỷ niệm một số ngày...
THCS [26/05/17] 84/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận các sản phẩm đạt...
KHTC [19/05/17] 297/KH-PGD&ĐT Phát triển Giáo dục-Năm học 2017-2018
TTC [16/05/17] 290/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức Hội thao học sinh hè...
THCS [16/05/17] 179/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận cá nhân, tập thể...
THCS [15/05/17] 281/KH-PGD&ĐT Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi...
TTC [12/05/17] Đăng ký thực hiện Chương trình hành động cá nhân
KHTC [12/05/17] 280/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 5 năm 2017
TTC [12/05/17] 1954/BGDĐT-CTHSSV V/v phòng ngừa ngộ độc do độc tố...
TCCB [10/05/17] 138/HD-PGD&ĐT Nhận xét, đánh giá cán bộ quản...
TĐKT [10/05/17] 267/PGD&ĐT-TĐKT V/v hướng dẫn bình xét thi đua,...
TTC [08/05/17] 265/PGD&ĐT-CM V/v đánh giá công tác thư viện...
TTC [25/04/17] 242/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỉ niệm 42 năm ngày...
ĐĐ [24/04/17] 137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt danh...
TTC [24/04/17] 238/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường phòng, chống bệnh...
TH [17/04/17] 219/PGD&ĐT-CM V/v phát động và tham dự cuộc thi...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật